(Habîbim!) De ki: “Ancak işte bu (iman ve tevhîde davet yolu) benim yolumdur ki ben (körü körüne değil, açık delillerle ilgili) büyük bir (beyan ve) basîret üzere (insanları) Allâh(a inanmaya ve O’nu kâmil sıfatlarıyla tanımay)a davet etmekteyim. Ben de, bana hakkıyla uymuş olan kimseler de (bu davet üzereyiz)! (Ortaklardan ve tüm noksan sıfatlardan) tenzih Allâh’a! Zaten ben (hiçbir zaman Allâh’a ortak koşan) o müşriklerden olmadım!” (Yûsuf sûresi; 108)

© 2023 EhliSunnet.com